EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.05.2018

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen isännöintityössä ja taloyhtiöissä

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Asetus pohjautuu 1990-luvulla annettuun henkilötietolakiin. Tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjiä tarkistamaan ja tarvittaessa osoittamaan, että organisaation henkilötietojen käsittely- ja tietosuojakäytänteet vastaavat kansallisen lainsäädännön ja tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Isännöintipalvelujen tuottaja

 • organisaation sisäinen ohjeistus ja menettelyt
 • tietoturvan riittävyyden varmistaminen ja mahdolliset ongelmatilanteet
 • rekisteriseloste

Taloyhtiöt

 • suunnitelma ja ajantasainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista: kuka käsittelee, mitä käsittelee ja miksi
 • osakeluettelo, osakasrekisteri, asukasluettelo - as oy laki velvoittaa ja menee edelle
 • turhat tiedot hävitetään, tarvittavat tiedot vastuutetaan
 • isännöillä merkittävä rooli em. toteuttamisesta ja organisoinnissa

Asetuksen mukaiset tietosuojaperiaatteet

 • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
 • käyttötarkoitussidonnaisuus
 • tietojen minimointi
 • tietojen täsmällisyys
 • tietojen säilytyksen rajoittaminen
 • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
 • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Tietosuojaperiaatteet ohjaavat rekisterinpitäjää käsittelemään henkilötietoja rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia kunnioittavalla tavalla. Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuoja-asetuksen vaatimista toimenpiteistä tullaan informoimaan asiakasyhtiöidemme hallituksia talven / kevään 2018 aikana. Asian järjestämiseksi laaditaan kaikille yhtiöille yhteinen toimintamalli.